Hvorfor er Noah`s ark logoen til Ark Media ?


Hensikten med Noah`s ark var å beskytte Guds skaperverk fra å bli utryddet for bestandig på grunn av syndfloden. Menneskene på Jorda var så onde at de måtte utryddes før det var for sent, men Noah fant nåde for Herrens øyne, så han og hans familie ble spart. På samme måte er det med dåpen. Gjennom den får vi evig liv ved troen på Jesus Kristus. Vi identifiserer oss med hans død og oppstandelse ved at vi begraves og oppstår igjen med ham i dåpen. Vi blir ikke frelst av selve dåpen, men dåpen er et offentlig vitnesbyrd om at vi tror på Jesus og vil følge ham og komme til himmelen. Bibelen forteller alt vi trenger å vite om dette.

Hensikten med Ark Media er det samme: Beskytte Guds skaperverk ( Deg som leser ) fra å få livet ditt ødelagt av denne verdens bedrag, og fra å gå evig fortapt, til å få del i Guds nådes gave, som er evig liv i den nye himmel og på den nye jord. Jesus har bygd en bolig i Det Nye Jerusalem, til deg som vil tro og ta imot.
English
Menyen