Kjenner du Jesus ?  Kjenner han deg ?
Jesus ble fylt av Den Hellige Ånd
da Døperen Johannes døpte ham, slik at han kunne gjøre under.
I Getsemane hagen kom Jesus i dødsangst fordi han skulle adskilles fra Gud sin Far på korset, som straff for verdens synd !
I det siste har jeg blitt ekstra oppmerksom på at Gud elsker meg.

Kjenner du Jesus ? Jeg mener, kjenner du ham personlig ?  Har du sett at han tok syndene dine på seg da han kom i dødsangst og ba og svettet blod i Getsemane ? Enda han visste at han skulle oppstå til liv igjen den tredje dagen.

Har du kjent hvor godt det er å gå til nattverd og bli koblet til Jesu legeme på Jorda, og samtidig bli renset i hans blod ?

Eller tror du at du fremdeles må bære på syndene dine - bare at Jesus bærer på dem SAMMEN MED DEG, bare du bekjenner alle syndene dine hver dag ? Tror du at du er døpt og konfirmert til
å bære synd sammen med Jesus ?

Hvis det er sånn å være kristen, så skjønner jeg veldig godt dem som ikke vil bli religiøs. For da har vi jammen byrder å bære på som tynger oss rett ned i dritten, og vi går
glipp av livet !  Men heldigvis behøver vi ikke å gjøre evangeliet så religiøst og vanskelig.

Har du hørt Guds stemme i dåpen: ”Du er min sønn, den elskede.
I deg har Jeg velbehag.” Har du sett at Gud elsker deg på samme måten ?  ( Johannes 17; 23 )

Gode ting skjer for dem som innser at Gud elsker dem.

Pastor Joseph Prince i Singapore hadde en to år gammel datter, Jessica. Hun hadde en virus.
Helbredet