Kjenner du Jesus ?  Kjenner han deg ?
Jesus ble fylt av Den Hellige Ånd
da Døperen Johannes døpte ham, slik at han kunne gjøre under.
I Getsemane hagen kom Jesus i dødsangst fordi han skulle adskilles fra Gud sin Far på korset, som straff for verdens synd !
I det siste har jeg blitt ekstra oppmerksom på at Gud elsker meg. Noen ganger tror jeg at Gud fikk startet Oasen Miljø og Svømmesenter bare for min skyld, så jeg skulle få en jobb som passer for akkurat meg, og som samtidig er en utfordring.

Kjenner du Jesus ? Jeg mener, kjenner du ham personlig ?  Har du sett at han tok syndene dine på seg da han kom i dødsangst og ba og svettet blod i Getsemane ? Enda han visste at han skulle oppstå til liv igjen den tredje dagen.

Har du kjent hvor godt det er å gå til nattverd og bli koblet til Jesu legeme på Jorda, og samtidig bli renset i hans blod ?

Eller tror du at du fremdeles må bære på syndene dine - bare at Jesus bærer på dem SAMMEN MED DEG, bare du bekjenner syndene dine hver dag ? Tror du at du er døpt og konfirmert til
å bære synd sammen med Jesus ?

Hvis det er sånn å være kristen, så skjønner jeg veldig godt dem som ikke vil bli religiøs. For da har vi jammen byrder å bære på som tynger oss rett ned i dritten, og vi går
glipp av livet !  Men heldigvis behøver vi ikke å gjøre evangeliet så religiøst og vanskelig.

Har du hørt Guds stemme i dåpen: ”Du er min sønn, den elskede.
I deg har Jeg velbehag.” Har du sett at Gud elsker deg på samme måten ?  ( Johannes 17; 23 )

Gode ting skjer for dem som innser at Gud elsker dem.

Pastor Joseph Prince i Singapore hadde en to år gammel datter, Jessica. Hun hadde en virus.
Helbredet