Du trenger ikke gå alene !
"Lasarus, kom ut !"
( Johannes 11; 43 )
Velkommen i Guds familie !
Kontakt


Blir man mot formodning skadet, ( Som for eksempel på fotballbanen. )
så er bladene på livets tre til legedom for folkene. ( Johannes`Åpenbaring 22 )  Man kan sikkert lage te av disse bladene. 
Så god te har du aldri i livet smakt før !  Men i himmelen har vi herliggjorte kropper som aldri kan dø. Ingen synder mot hverandre, eller mot Gud.  Alle synger vakre lovsanger sammen, til Jesus som kjøpte oss fri og brakte oss dit. Så god musikk har du aldri hørt før !

Hva er på andre planeter, i andre galakser ?  Det får vi se etter hvert. Vi har en hel evighet å gjøre på. Men at det er vakkert der, og at vi er trygge hos Gud, det kan jeg betro deg.

En fornem dame sa: ”Jeg blir kvalm av dette med gater av gull.”

Da spør jeg: ”Foretrekker du asfalt og bensindrevne biler, som forpester naturen og ødelegger hele jorden ?
Alle som ikke har en sjanse til å få det godt her i livet, fortjener ikke de en bedre verden etter døden ? 

Alle jentene som er kjønnslemlestet, alle som har fått familiene sine ødelagt av alkohol, narkotika og porno, alle babyene som ble abortert,
skulle de ikke få oppleve nåde og en ny start ?  Alle som aldri fikk et godt liv, på grunn av krig, såkalt religion eller sykdom?  Og ikke minst alle som blir forfulgt og lider for evangeliets skyld ? - For tiden over to hundre millioner mennesker."

En dag skal Jesus hente hjem til seg alle som trodde og adlød ham. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme
så det blir likt det legeme han har i herligheten.  ( Filipperne 3; vers 21 ) Alle andre kommer til å møte ham som dommer.

Se til at du kommer til himmelen !  Kall på Ham og bli frelst !
( Romerne 10; vers 13 )  For mer hjelp, se siden "kontakt".
Å Salige Stund