Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det
vi kjenner, for frelsen
kommer fra jødene.

( Johannes 4 ; 22 )
Hvordan vet vi hvem han er ?
Rabbi Jeshua fra Nazaret
Meg på stranden ved Gennesaret sjøen,
og i Kapernaum.
Utsikt mot tempelberget. Den østre port er forseglet inntil Messias kommer igjen.
Jeshua ha Mashiach
Gjennom profetordet, som har gått i oppfyllelse. Det finnes over hundre Messias profetier som Messias må oppfylle for å bli godkjent. At  disse skulle oppfylles av én mann, er like  overnaturlig som å vinne Eurojackpotten mange ganger på rad.
For eksempel:

1. Han skulle komme fra en sjelden stamme i Israel, Juda stamme.
    ( 1. Mosebok 49; 10, Jesaja 9; 6 - 7 )
2. Han skulle fødes i Betlehem.
    ( Mika 5; 1  )
3. Han skulle dra til Egypt som barn.
    ( Hosea 11; 1, Matteus 2; 15 )
4. Han skulle ri ydmykt inn i Jerusalem på et esel.
    ( Sakarja 9; 9, Lukas 19; 30 )
5. Han skulle åpne øynene på blinde, og ørene på døve,
    og helbrede de syke ( Jesaja 35; 5 - 6 )
6. Han skulle forrådes av en venn for 30 sølvmynter.
    ( Sakarja 11; 12 - 13, Salme 41; 10  )
7. Han skulle knuses og gjennombores, men uten å bryte noe bein.
    ( 2. Mosebok 12; 46,  Salme 34; 21, Johannes 19; 33 )
8. Han skulle lide og dø, og gjenoppstå på den tredje dag.
    ( Hosea 6; 2,  Jesaja 53  )

Dette er noen av de mest kjente, men lista er lang. Da Jeshua døde, revnet forhenget inn til Det Aller Helligste. Veien inn til Guds nærvær er dermed åpen for både jøde og greker.

Kan noen gjøre seg fortjent til Guds nåde ? Abraham ble regnet som rettferdig fordi han trodde det som Gud sa til ham. Vi blir også født på ny og regnet som rettferdige i dag, ved å tro Guds Ord og kalle på hans navn. ( Joel 3; 5 og Johannes 5; 24  )

I Sakarja 13, vers 1, leser vi: "Den dagen skal det være en åpen kilde
for Davids hus og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet."

I Esekiel 44 leser vi at helligdommens ytre port, den som vender mot øst, skal være lukket. Den skal ikke åpnes. Herren, Allhærs Gud har gått inn gjennom porten, derfor skal den være lukket.

Finnes det noen annen kandidat for denne tittelen, som noensinne har gått gjennnom denne porten, enn Jeshua fra Nazareth ? Slik det ser ut i dag, er det ingen annen som kan oppfylle alle messias profetiene, inkludert de som gjenstår å oppfylle ved hans gjenkomst.

Jeg tror at hans gjenkomst er  nær forestående, på grunn av tegnene i vår tid. Antisemittismen er ett av mange tegn. Men la det være klinkende klart: Jødene myrdet ikke Jesus. Han var påskelammet som måtte ofres som soning og forløsning fra dine og mine synder, utvalgt av Gud Fader til dette før verdens grunnvoll ble lagt !