Jesus elsker deg med
en ubetinget kjærlighet.
Gud er nær hos alle som
kaller på ham.
Helbredet
Legene hadde stukket en mengde nåler inn i henne og tatt prøver, men
ingenting hjalp.

Den lille jenta gråt og gråt, og pastor Prince la hendene på henne og proklamerte helbredelse, og han siterte Guds ord og ba og ba, gikk inn på rommet sitt og gråt og ropte fortvilet til Gud : ”Gud jeg har gjort alt jeg kan ! Hvorfor gjør du ikke noe ? Tal til meg, GUD !”

Da var det at pastoren ble ledet til å lese i 1.Mosebok 22, der det står om da Abraham skulle ofre sin egen sønn Isak. Sin eneste arving, som han var så glad i. Prince så for seg vedhaugen som Isak bar opp på fjellet. Det var et bilde på korset som Jesus skulle bære årtusener senere.

Hvor tungt det måtte ha vært for Abraham. Men han gjorde det likevel, fordi Gud hadde bedt ham om det. Akkurat da Abraham løftet kniven til hogg, sa Gud til ham: ”Abraham ! Ikke gjør gutten din noe vondt, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke sparte din egen sønn, men gjør som jeg har befalt.”

Så fikk Abraham se det han innerst inne hadde håpet på: Gud hadde selv sett seg ut et offerlam, som sto i et buskas. Lammet hadde gått opp fra andre siden av fjellet.

Der var Jesus !

Da begynte pastor Joseph å gråte ordentlig, av takknemlighet og glede.  Snørr og tårer rann i strie strømmer.  Og hans to år gamle datter
sluttet å gråte; hun ble frisk i samme øyeblikk !
passer_paa
crying_in_chapel
Himmelen